♥♥♥ جنون عشق ♥♥♥


♥♥♥ جنون عشق ♥♥♥


نترس عشق من

برو.....!

نگران هیچ چیز هم نباش!

من به هیچکس نخواهم گفت که مردانه پای همه ی نامردی هایت ایستادم

چشمانت را ببند....

اسوده بخواب! من برای با تو بودن ها .... بیداری ها کشیدم...

و تو....

و تو برای بی من بودن ها....

خودت را به چه خوابهایی که نزدی....!

 

+ شنبه پانزدهم شهریور 1393| |♥ elahe ♥|


این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام

تا...

ارامش اهالی دنیا

خط خطی نشود....

اینجا زمین است

رسم ادمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بحای اینکه دنبالت بگردن

فراموشت میکنند......

عکس هایی زیبا (33 عکس)

+ شنبه پانزدهم شهریور 1393| |♥ elahe ♥|


عشق مثل کشیدن دو سر یک کش میمونه

که 2نفر دارن میکشنش

اگه یکی ولش کنه

دردش واسه کسی میمونه

که هنوز اونو سفت نگاه داشته....

 

+ شنبه پانزدهم شهریور 1393| |♥ elahe ♥|


ببینمت

گونه هایت خیس است....

بازاین رفیق نابابت....

نامش چه بود؟

هان!

باران.....

باز با باران قدم زدی؟

هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها....

همدم خوبی نیست برای دردها...

فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس

و خیس تر میکند....

+ شنبه پانزدهم شهریور 1393| |♥ elahe ♥|لعنــــــــــت به همه ضرب المثل های جهان
که هروقت لازمشان داری،
برعکس از آب درمی آینـــــــــد…
مثلا همین حـــــــــــــــالا
که من تو را میخواهم
و طبق معمول،
خواستن نتوانستن است

+ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393| |♥ elahe ♥|


روزگارا:

تو اگر سخت به من میگیری،

با خبر باش که پژمردن من آسان نیست،

گرچه دلگیرتر از دیروزم،

گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند،

لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست

زندگی باید کرد...!


+ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393| |♥ elahe ♥|این روزا دیگه ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭِﺕ ﮔﺮﻭﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺍﺭﺯﻭﻥ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ..
ﺷﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭﻟﺒﻮﺭﻭ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺍِﺷﻨﻮ !
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﮕﺎﺭ ..
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ
ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ ..
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻪ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ
ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ..
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ !
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﯼ ..
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ

ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ…

+ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|تعجبـــ نکنـــ اگـــر شعــر تـــازه ای بـــرای تـــو نمی نویسمــــ ..!

هیــچ مدادیــــ ، وقتــی خیـــ ــس میـــ ـــشود نمی نــویـــسد

در جــوانــــی پیــــر شــدم

ایــــن بــــی انصـــــافـــی اســـت …!

بـــــرای ایـــن همـــه عشــــــــق …

بـــــرای ایــن همـــه صبـــــــر …

آه دنیــــــــا پــــاسخــــت چیــــــست بــــرای ایـــن همــــه درد … ؟

+ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|نسلی هستیم که در اوج جوانی مشروب میخوریم تا انرژی داشته باشیم فراموش کنیم ترامادول میخوریم تا به آرامش برسیم سیگار میکشیم تا بغضمان را فرو ببریم ما در اوج جوانی
پیر شده ایم , پیر…!!!

+ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|


متــــــــاسفم…

نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست…

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|


+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|یه دوستی به من میگفت چرا دیگه عاشق
نمیشی؟!

گفتم وقتی وجود نداره!

گفت چرا دوست نمیشی؟!

گفتم وقتی دستم نمک نداره

گفت چرا مث اون بی وفا نمیشی؟!

گفتم وقتی ارزششو نداره!

گفت چرا رها نمیشی؟!

گفتم اگه بگن آبرو نداره!

گفت چرا نمیمیری؟!

گفتم مرده ، مردن نداره!


+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|
خـבایـــــــــــا ،
בخـلـَم با خرجـم نمیخوانـב ،
ڪم آورבه ام ،
صبرےِ کہ בاבه بوבےِ تمام شـב ،
ولےِ בرבم ہمچناטּ باقیست ! ! !
بـבہڪار قلبم شـבه ام ،
میـבانم شرمنـבه ام نمیڪنےِ؛
باز ہم صبـــــــر میخواہم . . .

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|ہیچوقت

בل اونایے ڪہ گریــــﮧشوטּ بے صـבاست رو نـشڪنیـב،

چو טּ ایــטּ آבما ہیچڪس رو نـבارטּ

ڪہ اشڪاشونــو پاڪـــ ڪنـــﮧ. . .


+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|ہیـــــچوقت ڪســے رو پــس نــزטּ ڪہ ,

בوستــ♥ ــت داره . . . مراقــــــبتہ . . .

و نگرانــــــــــــت میشــہ . . . !

چـــون یــڪ روز بیــבار میشـــے و میبینــے . . .

مـــــــــاه رو از בســــت בاבے . . .

وقتــے ڪہ בاشــتے ســـــــتاره ہا رو میشـــمرבے . . . !

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|


گاہے בلم مےפֿــواهد

בمپایے ہایم را جا بہ جا بپوشم

تا ببینم هنوز ڪسے

حواسش بہ مـטּ ہست یا نہ. . .؟!

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|

בوســت בاشتــטּ یعنــــے:

اونے  ڪہ اگہ صــــــב בفعہ ہـم ناراحتــــش ڪنے . . . 

ہــر بــار میـــــــگہ این בفــعہ آפֿــــــریہ ڪہ مے بـפֿـشــــــمت . . . 

و بــازم  با  اפֿــــــم میــاב  توے بغــــــلت . . .

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت 1393| |♥ elahe ♥|رفت؟؟؟؟


به سلامت که رفت..


من خدا نیستم که بگویم صدبار اگر توبه شکستی بازآیی...


آنکه رفت به حرمت آنچه که برد حق بازگشت ندارد...


رفتنش مردانه نبود


حداقل مرد باشد و بر نگردد


رفتن او پایان من نیست


آغاز بی لیاقتی اوست


اسکار حق اوست


مرا خوب فیلم کرده بود...

+ یکشنبه بیست و چهارم فروردین 1393| |♥ elahe ♥|


موهایش سفید شده بود...!

کودکی که یواشکی

"دفتــــر خاطــــراتم" را

خوانده بود ...

http://sososite.org/wp-content/uploads/2012/02/65464564875667.jpg


+ یکشنبه هجدهم اسفند 1392| |♥ elahe ♥|نگران فردایت نباش

خدای دیروز و امروز خدای فردا هم هست

ما اولین بار است بندگی میکنیم

ولی اون قرنهاست که خدایی میکند

 اعتماد کن به خدایی او...

+ دوشنبه دوازدهم اسفند 1392| |♥ elahe ♥|