♥♥♥ جنون عشق ♥♥♥


♥♥♥ جنون عشق ♥♥♥


گاهی

مجبورم بغضم را با قهقه های بلند خفه کنم

تا نگویند دیدید ( شکست )

+ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


من اگر گاهی عاشقانه

مینویسم

نه عاشقم

نه شکست خورده

فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند

در این غوغای خیانتها و دروغ ها و دل کندن ها و عادتها و هوس ها.......

من تمرین آدم بودن میکنم........

 

 

+ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


اینجا .....

حریم من است..

حریم قلب کوچم....

قفس تنهایی من....

و......

حرفهای ناگفته ام...!!!

کسی....

دلش برایم نسوزد...

من...

این قفس را دوس دارم...

و...

تنهایی ام را...

تنهایی..

تنها اتفاق این روزهای من است....!!!!!!!!

+ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


قرقره های مادربزرگم

سست تر از آن اند

که مرا به این زندگی

بدوزند....!

+ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


انقدر زمین خورده ام.....

که به جرم زمین خواری ( انفرادی دنیا ) را به نامم زده اند !

+ سه شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


نترس عشق من

برو.....!

نگران هیچ چیز هم نباش!

من به هیچکس نخواهم گفت که مردانه پای همه ی نامردی هایت ایستادم

چشمانت را ببند....

اسوده بخواب! من برای با تو بودن ها .... بیداری ها کشیدم...

و تو....

و تو برای بی من بودن ها....

خودت را به چه خوابهایی که نزدی....!

 

+ شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام

تا...

ارامش اهالی دنیا

خط خطی نشود....

اینجا زمین است

رسم ادمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بحای اینکه دنبالت بگردن

فراموشت میکنند......

عکس هایی زیبا (33 عکس)

+ شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


عشق مثل کشیدن دو سر یک کش میمونه

که 2نفر دارن میکشنش

اگه یکی ولش کنه

دردش واسه کسی میمونه

که هنوز اونو سفت نگاه داشته....

 

+ شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


ببینمت

گونه هایت خیس است....

بازاین رفیق نابابت....

نامش چه بود؟

هان!

باران.....

باز با باران قدم زدی؟

هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها....

همدم خوبی نیست برای دردها...

فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس

و خیس تر میکند....

+ شنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|لعنــــــــــت به همه ضرب المثل های جهان
که هروقت لازمشان داری،
برعکس از آب درمی آینـــــــــد…
مثلا همین حـــــــــــــــالا
که من تو را میخواهم
و طبق معمول،
خواستن نتوانستن است

+ دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


روزگارا:

تو اگر سخت به من میگیری،

با خبر باش که پژمردن من آسان نیست،

گرچه دلگیرتر از دیروزم،

گر چه فردای غم انگیز مرا میخواند،

لیک باور دارم دلخوشیها کم نیست

زندگی باید کرد...!


+ دوشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|این روزا دیگه ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭِﺕ ﮔﺮﻭﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺍﺭﺯﻭﻥ
ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻩ ..
ﺷﯿﮏ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺭﻟﺒﻮﺭﻭ ﺑﺎﺷﻪ ﯾﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﺍِﺷﻨﻮ !
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﮕﺎﺭ ..
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ
ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ ..
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺁﺩﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻪ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ
ﻣﺎﻧﮑﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ ..
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺮﺩ !
ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮐﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﭼﯽ ﺑﻮﺩﯼ ..
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﻮﺯﯼ

ﺁﺧﺮﺵ ﺟﺎﺕ ﺯﯾﺮِ ﭘﺎﺷﻪ…

+ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|تعجبـــ نکنـــ اگـــر شعــر تـــازه ای بـــرای تـــو نمی نویسمــــ ..!

هیــچ مدادیــــ ، وقتــی خیـــ ــس میـــ ـــشود نمی نــویـــسد

در جــوانــــی پیــــر شــدم

ایــــن بــــی انصـــــافـــی اســـت …!

بـــــرای ایـــن همـــه عشــــــــق …

بـــــرای ایــن همـــه صبـــــــر …

آه دنیــــــــا پــــاسخــــت چیــــــست بــــرای ایـــن همــــه درد … ؟

+ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|نسلی هستیم که در اوج جوانی مشروب میخوریم تا انرژی داشته باشیم فراموش کنیم ترامادول میخوریم تا به آرامش برسیم سیگار میکشیم تا بغضمان را فرو ببریم ما در اوج جوانی
پیر شده ایم , پیر…!!!

+ یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


متــــــــاسفم…

نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست…

نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم….

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را…. از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم….

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|


+ جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|یه دوستی به من میگفت چرا دیگه عاشق
نمیشی؟!

گفتم وقتی وجود نداره!

گفت چرا دوست نمیشی؟!

گفتم وقتی دستم نمک نداره

گفت چرا مث اون بی وفا نمیشی؟!

گفتم وقتی ارزششو نداره!

گفت چرا رها نمیشی؟!

گفتم اگه بگن آبرو نداره!

گفت چرا نمیمیری؟!

گفتم مرده ، مردن نداره!


+ جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|
خـבایـــــــــــا ،
בخـلـَم با خرجـم نمیخوانـב ،
ڪم آورבه ام ،
صبرےِ کہ בاבه بوבےِ تمام شـב ،
ولےِ בرבم ہمچناטּ باقیست ! ! !
بـבہڪار قلبم شـבه ام ،
میـבانم شرمنـבه ام نمیڪنےِ؛
باز ہم صبـــــــر میخواہم . . .

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|ہیچوقت

בل اونایے ڪہ گریــــﮧشوטּ بے صـבاست رو نـشڪنیـב،

چو טּ ایــטּ آבما ہیچڪس رو نـבارטּ

ڪہ اشڪاشونــو پاڪـــ ڪنـــﮧ. . .


+ جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|ہیـــــچوقت ڪســے رو پــس نــزטּ ڪہ ,

בوستــ♥ ــت داره . . . مراقــــــبتہ . . .

و نگرانــــــــــــت میشــہ . . . !

چـــون یــڪ روز بیــבار میشـــے و میبینــے . . .

مـــــــــاه رو از בســــت בاבے . . .

وقتــے ڪہ בاشــتے ســـــــتاره ہا رو میشـــمرבے . . . !

+ جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳| |♥ elahe ♥|